El Victòria


 

 

Aerostat utilitzat pels viatgers de Cinc setmanes en globus. Concebut pel doctor Samuel Ferguson, protagonista de la novel·la. Es tracta d'un globus aerostàtic inflat amb gas hidrogen, que és catorze vegades i mitja més lleuger que l'aire. La producció d'aquest gas és senzilla i és el que a l'època de la novel·la donava els millors resultats en les expedicions aerostàtiques.
La forma de l'enginy era oblonga, com la d'una pera. El diàmetre horitzontal era de cinquanta peus (A la França del segle XIX un peu era l'equivalent a 33cm) i el diàmetre vertical de setanta-cinc, se n'obté així un esferoide la capacitat del qual s'eleva en xifres rodones a noranta mil peus cúbics (1661m3).

 


 

Fergusson va idear per a la seva nau una disposició enginyosa. Va construir dos globus de grandària desigual i els va ficar l'un dins de l'altre. El globus exterior, per al qual va mantenir les dimensions que acabem d'esmentar, contenia doncs un de més petit, de la mateixa forma, que va tenir només quaranta-cinc peus de diàmetre horitzontal i seixanta-vuit peus de diàmetre vertical. La capacitat d'aquest globus interior era, doncs, només de seixanta-set mil peus cúbics; havia de flotar en el fluid que l'envoltava. Una vàlvula s'obria d'un globus a l'altre i permetia, en cas de necessitat, de fer-los comunicar entre ells.
Aquesta disposició presentava l'avantatge que, si calia deixar anar gas per descendre, es deixaria escapar primerament el del globus gran; si calia buidar-lo tot sencer, el petit quedaria encara inflat. Llavors seria fàcil desfer-se de l'embolcall exterior, com d'un pes sobrer. A més a més, en el cas d'un accident, d'una esquinçada al globus exterior, l'altre tenia l'avantatge de ser preservat.
Tots dos globus van ser construïts amb un tafetà encreuat fabricat a Lió recobert de gutaperxa. Aquesta substància gomosa i resinosa presenta una impermeabilitat absoluta i és resistent als atacs dels àcids i els gasos. El tafetà va ser aplicat en quantitat doble al pol superior del globus, on es fa gairebé tot l'esforç.

 


La xarxa destinada a subjectar la barqueta va ser feta de corda de cànem, d'una gran solidesa La barqueta, de forma circular i d'un diàmetre de quinze peus, va ser construïda amb vímet, reforçada amb una lleugera armadura de ferro i revestida a la part inferior de ressorts elàstics destinats a esmorteir els xocs.
El dispositiu per a fabricar l'hidrogen estava constituït per quatre caixes de palastre de dues línies d'espessor que estaven unides entre elles per tubs proveïts d'aixetes. També hi havia un serpentí de dues polzades de diàmetre aproximadament que acabava en dues branques rectes de longitud desigual, la més gran de les quals mesurava vint-i-cinc peus d'altura i la més curta, quinze peus solament.
Els instruments destinats per al viatge eren dos baròmetres, dos termòmetres, dues brúixoles, un sextant, dos cronòmetres, un horitzó artificial i un altazimut per observar els objectes llunyans i inaccessibles.
L'aerostat comptava amb tres àncores de ferro i una escala de seda lleugera i resistent, d'una longitud d'una cinquantena de peus.

 


Tornar al menú principal